Brakiyal Pleksus

 

DOĞUMSAL BRAKİYAL PLEKSUS


Doğum sırasında brakiyal pleksusta gelişen hasarlanma sonucu ortaya çıkan önemli bir neonatal morbidite sebebidir. Travmanın şekline göre tek ya da her iki ekstremiteyi de etkileyebildiği gibi; kas atrofisi, duyu kaybı, refleks kayıp ve bunun yanı sıra ekstremitelerde uzunluk ve kalınlık farkına neden olur.

BRAKİYAL PLEKSUS LEZYONLARININ KLİNİK TİPLERİ
ÜST PLEKSUS LEZYONU (ERB-DUCHENNE PARALİZİSİ)
En yaygın görülen ve prognozu en iyi olan tiptir. C5 ve C6 dallarının veya üst trunkusun hasarlanmasıyla meydana gelir. ErbDuchenne paralizisinde etkilenen tarafta omuz internal rotasyon ve adduksiyonda, dirsek tam ekstansiyonda, önkol pronasyon, parmaklar ve el bileği fleksiyondadır.

ORTA PLEKSUS LEZYONU
C7’nin tek başına yaralanmasıdır, ender görülür. C7 tutulumu sonucu ekstrinsik el bileği ve parmak ekstansörleri etkilenmiştir.

ALT TRUNKUS LEZYONU (KLUMPKE PARALİZİSİ)
C8-T1 veya alt trunkusun zedelenmesi sonucu gelişen tiptir. İzole olarak nadir görülür genelde C7 yaralanması da eşlik eder. Bu tip paralizilerde prognoz iyi değildir. Klumpke paralizisinde omuz ve dirsek iyidir ancak intrinsik ve ekstrinsik el kasları tutulmuştur. C7 tutulumuyla buna el ve el bileği ekstansörlerindeki paralizi de eşlik eder.

TOTAL PLEKSUS LEZYONU
Tüm pleksus köklerinin zedelendiği en ciddi hasarlanmadır. Etkilenmiş olan ekstremitenin tümünde motor ve duyu kaybı mevcuttur.

 

BRAKİYAL PLEKSUS KONSERVATİF TEDAVİ
Hastanın ilk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra konservatif tedavi programına alınmalıdır. Konservatif tedavi yaklaşımları; pasif eklem hareket açıklığı egzersizleri (EHA), Vojta tedavisi, splintleme, atelleme, bantlama (kinesiotape), botulinum toksin enjeksiyonu ve elektrik stimülasyonu olarak sınıflandırılabilir.
Konservatif tedavinin amacı;
-Yumuşak dokunun uzunluğunu korunması
-Ekstremite hareketliliğinin stimüle edilmesi
-Ekstremitenin organize olmayan hareketlerinin en aza indirgenmesi
-Oluşabilecek atrofi ve kontraktürlerin engellenmesi
-Üst ekstremiteler arasında gelişebilecek uzunluk ve kalınlık farklarının engellenmesi ya da en aza indirgenmesi
Paralizili ekstremitenin fonksiyonelliğinin arttırılması ve günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmek için kulanımının sağlanmasıdır.

Konservatif tedavide ekstremiteyi kullanıma teşvik etmek oldukça önemlidir bu nedenle tedavide duyusal farkındalığı sağlamak amacıyla yumuşak materyallerle başlanan ve giderek daha katı materyallerle yapılan taktil stimülasyonu, masaj ve iş uğraşı tedavisi gibi duyusal farkındalığı tetikleyecek ve fonksiyonelliği arttıracak diğer yöntemlerin kullanımı faydalı olacaktır.

Bize Ulaşın

info@fizyoart.com

0212 534 44 00