Ergoterapi

 

     ERGOTERAPİ


     Ergoterapi; anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımıdır. Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenilen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar.

ERGOTERAPİ

Ergoterapi 3 alandan oluşur:
1. Kendine bakım: Kişinin bakımını amaç edinen şahsi uygulamalara kendi sağlık bütünlüğü içinde izin veren aktivitelerdir. Diğer bir deyişle tipik olarak sosyal ve günlük hayatımızdaki aktiviteleri içerir.
2. Üretkenlik: Alışılagelmiş olarak kişinin bir gününü dolduran, ekonomik güvencesine, ev ve aile bakımına katkıda bulunan, kişisel gelişimini sağlayan aktivitelerden oluşur. Bunlar çocuklar için gelişimsel oyunlar ve ileriki yaşlar için aktivite eğitimidir.
3. Boş vakit: Kişinin üretken olma zorunluluğu olmadığı zaman ilgilendiği uğraşıları kapsar. Bu aktiviteler kişisel tercihlere ve ilgilere göre belirlenir. Ergoterapistler Bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan ve yer aldığı sosyal yada kültürel azınlık bir grup nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışır. Ergoterapistler, katılımın; kişilerin fiziksel duygusal veya bilişsel yetenekleri; aktivitenin özellikleri veya fiziksel kültürel, sosyal, davranışsal veya yasal çevre ile desteklediği veya kısıtlandığına inanırlar. Bu nedenle ergoterapi toplumsal katılımı arttırmak için birey, aktivite, çevre, ya da bunların bazılarının veya hepsinin düzenlenmesi ile kişilerin yeterliliğini arttırmaya odaklanır.
     Ergoterapi ev, okul, iş yeri, fabrika, sağlık merkezleri, huzur evi, rehabilitasyon merkezleri, hastane ve adli kurumlar gibikamu, özel veya gönüllü kuruluşları içeren geniş bir alana sahiptir.