SPİNA BİFİDA NEDİR?


Spina bifida latinceden gelen ve "ayrık" ya da "açık" omurga anlamına gelen bir kelimedir.
Spina bifida , nöral tüpün arka nöroporunun yani kaudal ucunun tam olarak kapanamaması olarak tanımlanır.
Çocukta nöromotor disfonksiyon yaratan hastalıklar arasında serebral palsiden sonra ikinci sırada gelir ve en belirgin klinik semptomları da parapleji veya değişik düzeylerde motor fonksiyon kaybıdır.
Yeni Bit Eşlem Resmi

NEDENLERİ?
Spina bifida gebeliğin ilk 28 gününde, anne henüz farkında değilken meydana gelmektedir. Genetik nedenler, valproik asit kullanımı, maternal alkolizm gibi çeşitli teratojen faktörler ve annede folik asit eksikliği gibi beslenme bozuklukları nedenleri arasında sayılmaktadır.
BULGULARI NELERDİR?
MOTOR DEFİSİT
Değişik derecelerde flask paralizi ve ayrıca üst ekstremite zayıflığı da gözlenmektedir.
KAS İSKELET SİSTEMİ DEFORMİTELERİ Spina-bifida
Omurga ve alt ekstremiteyi etkileyen deformiteler ve eklem kontraktürleri çok sık görülür. Hastalarda nörolojik bozukluğa eşlik eden kas zayıflığı en büyük problemlerdendir.
SPASTİSİTE
Kas tonusu spastik olabilir. Ancak başlangıçta kas tonusu normal ya da flask olan çocukta gelişen spastisite progresif nörolojik defisit göstergesidir.
HİDROSEFALİ
Beyin ve omuriliği besleyen omurilik sıvısının dolaşımı bozulursa hidrosefali (beyinde sıvı birikimi) gelişir.
ÜST EKSTREMİTE KOORDİNASYON BOZUKLUĞU
Özellikle hidrosefalisi olan çocuklarda sık gözlenir.
İLERLEYİCİ NÖROLOJİK BOZUKLUK
Spastisite artışına ek olarak motor ve duysal fonksiyonlarda azalma, ağrı, mesane ve barsak işlevlerinde değişiklik, ilerleyici nörolojik bozukluk olarak değerlendirilir.
OBESİTE
A). Bazal metabolizma hızında düşme
B). Sedanter yaşam
SPİNA BİFİDA TEDAVİSİ VE REHABİLİTASYONU
Spina bifidada zedelenen sinir dokusunun tamirini sağlayan tedavi yoktur. Ancak spina bifidanın etkilerinin tedavisi mümkündür. Bu tedaviler cerrahi, medikal tedavi ve rehabilitasyondur.
Spina bifidalı kişilerin ortezler, koltuk değnekleri veya tekerlekli sandalye gibi yardımcı cihazlara aynı zamanda kişinin hayatı boyunca ortaya çıkabilecek olan komplikasyonları önlemek ve tedavi etmek babyspineiçin rehabilitasyona ihtiyaçları olacaktır.
Spina bifidada rehabilitasyon programı çocuk doğduğu gün başlamalıdır. Aktiviteler esnasındaki duysal imputun motor fonksiyonları fasilite edeceği düşünülmektedir. Fizyoterapi hareket becerilerini arttırmaya çalışırken çocuğun daha erken bazı noktalara ulaşmasını hedefler.
Çocuğun yürüyebilmesi için ekstansiyon postürü gereklidir. Uygunsuz postür, cihazlamayı engelleyen ve cilt yaralarına neden olan deformitenin önlenmesi ve gerekirse düzeltilmesi için ortopedik cerrahi girişim gerekebilir.
Nörolojik lezyon düzeyinin yanı sıra ailenin ve cocugun isteği, deformitenin düzeltilmesi ve doğru cihazlama, yürümeyi etkileyen en önemli faktörler arasındadır. Rehabilitasyonda amaç çocuğa bağımsız bir mobilizasyon biçimi sağlamaktır.
Bizde DEVRİM REHABİLİTASYON olarak tedavinin her basamağında en doğru yöntemleri uygulamaktayız.

Bize Ulaşın

info@fizyoart.com

0212 534 44 00